LOIS LIGHTFOOT  (UK)
 
E-MAIL  
WEBSITE  
ADDRESS UK
PHONE  
MOBIL  
 

30-09-2020 15:26:18

 

2019

 
DANS  239- - CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3164- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
40 DAYS 40 NIGHTS Lois Lightfoot 32 Improver Lois Lightfoot xxx BPM 4
DATE FEB-2019 No Dance Video Available
MUZIEK   40 Days and 40 Nights
ARTIEST Tim McGraw  
 

2015

 
DANS 272- CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
LIKE A ROSE TOGETHER (PARTNER) Lois Lightfoot & Andreas Glanvill 32 Novice Lois Lightfoot & Andreas Glanvill xxx BPM Partner
     Jan 2015
MUZIEK   Like A Rose

No Music Video 

Available

ARTIEST Donna Wylde  

 

 

 

DANS CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
  Annie Saerens     Annie Saerens xxx BPM  
    Jan 2013
MUZIEK    
ARTIEST