JANET (ZHEN ZHEN) GE

 

CLUB  
E-MAIL 93806188@qq.com, linedanceantispamlive.cn
WEBSITE linedance.56.com
ADDRESS  
PHONE  
MOBIL  
 

21-08-2020 15:24:27

 

2020

 
DANS  1043- - CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 4141- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
BADI SALSA Janet (Zhen Zhen) Ge 32 Improver Janet (Zhen Zhen) Ge xxx BPM 4
DATE AUG-2020  
MUZIEK   Salsa   
ARTIEST Badi  
 
DANS  688-  CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 5097- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
HERE WITH YOU Janet (Zhen Zhen) Ge 64 Improver Janet (Zhen Zhen) Ge xxx BPM 2 PHRASED
DATE AUG-2020   
MUZIEK   Here With You   
ARTIEST Asher Monroe  
 
DANS  687- CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE  5089- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
HAVANA STROLL Janet (Zhen Zhen) Ge 32 Intermediate Janet (Zhen Zhen) Ge xxx BPM 2
DATE JULY-2020   
MUZIEK   Mojito   
ARTIEST Jay Chou  
MUZIEK   Mojito   
ARTIEST Simon Au  
 
DANS  425- - CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE  5070- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
FREE WOMAN Janet (Zhen Zhen) Ge, China 64 Improver Janet (Zhen Zhen) Ge, China xxx BPM 4
FREE WOMAN Janet (Zhen Zhen) Ge, China 64 Improver Janet (Zhen Zhen) Ge, China xxx BPM 4
DATE JUNE-2020
MUZIEK   Free Woman
ARTIEST Lady Gaga  
 

2019