JANE HENDRIKSE (NL)
E-MAIL  
WEBSITE  
ADDRESS NETHERLANDS
PHONE  
MOBIL  
 

21-08-2018 17:33:59 

 

2016

 
DANS 382- -  CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOROGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
DEAR JOLIE Jane Hendrikse 76 Intermediate Jane Hendrikse xxx BPM 2
     Nov 2016
MUZIEK   Jolie-Louise    
ARTIEST Isabella Boulay  
 
DANS 88- -    CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOROGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
Keep it Country Jane Hendrikse 64 Easy Intermediate Jane Hendrikse xxx BPM 2
     Sept 2016

No Dance Video 

Available   

MUZIEK   Keep it Country

No Music Video 

Available   

ARTIEST Grant & Forsyth  
 
DANS  345-  CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOROGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
Window Shopping Jane Hendrikse  64 High Beginner Jane Hendrikse xxx BPM 4
   April 2016
MUZIEK   Window Shopping

No Music Video 

Available    

ARTIEST Hallur Joensen  
 

2015

 
DANS   176- CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOROGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
Rumba Jane  Jane Hendrikse 64 Intermediate Jane Hendrikse xxx BPM 4
   Sept 2015
MUZIEK   My old love in New Mexico No Music Video  

Available        

ARTIEST Holly Dunn  
 
DANS   218- CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOROGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
I Dont Wanna Play House  Jane Hendrikse 32 Beginner Jane Hendrikse xxx BPM 4
      Aug 2015
MUZIEK    I Donít Wanna Play House

No Music Video 

Available  

ARTIEST  Juanita Du Plessis  
 
DANS   316- CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOROGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
A Wonderful Life Jane Hendrikse 62 Easy Intermediate Jane Hendrikse xxx BPM 4
  

No Dance Video 

Available

MUZIEK   What A Wonderful Life    Aug 2015
ARTIEST Elvis Presley  
 
DANS   267- CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOROGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
Hearts On Fire Jane Hendrikse 32 Easy Intermediate Jane Hendrikse xxx BPM 4
  

No Dance Video 

Available

MUZIEK   Hearts on Fire     Aug 2015
ARTIEST The Common Linnets   
 

2014

 

DANS 189- CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
It's Alright (P) Jane Hendrikse 48 Easy Intermediate DCWDA xxx BPM Partner
  

Oct 2014

MUZIEK   It's Alright
ARTIEST Trisha Yearwood  

 

DANS 490- CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
Blue Train Jane Hendrikse 32 Easy Intermediate Jane Hendrikse xxx BPM 4
  

No Dance Video 

Available

MUZIEK   Blue Train   Sept 2014
ARTIEST John D. Loudermilk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANS CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
 
MUZIEK    
ARTIEST