NIEUWE DANSEN NOVEMBER 2021

     NEW DANCES NOVEMBER 2021

18-03-2022 14:21:36

22

 

VOOR DE DANS PASSEN KLIK OP DE NEDERLANDSE VLAG

FOR THE DANCE SHEET CLICK ON THE ENGLISCH FLAG

 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
          xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
MARIE'S WEDDING (HEEL & TOE)         xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
LUCKY GUY         xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
LOVE IS REAL (PARTNER)         xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
LIVIN' THE DREAM         xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
LIKE IT'S CHRISTMAS         xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
LIFE IS A MYSTERY         xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
LEAVE WITH ME         xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
KISS ME IT'S CHRISTMAS         xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
KIDS         xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3217 CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
KEEP UP IF YOU CAN (A.K.A. Dancin' Boots)         xxx BPM  
DATE OCT-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3206 CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
KEEP THE DREAM ALIVE         xxx BPM  
DATE OCT-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE   3204 CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
KEEP DREAMING OF YOU            
KEEP DREAMING OF YOU         xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
IT'S OK         xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
I'M FEELING ALRIGHT         xxx BPM  
DATE NOV-2021  
MUZIEK       
ARTIEST    
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
I'LL FOLLOW YOU Caroline Cooper (UK) & Julie Snailham (ES) 64 Improver Caroline Cooper (UK) & Julie Snailham (ES) xxx BPM 2
DATE NOV-2021  
MUZIEK   I'll Follow You   
ARTIEST Jonny Houlihan  
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
IN SMOKEY PLACES Pat Newell (USA) 32 Beginner Ultra Pat Newell (USA) xxx BPM 4
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Smokey Places   
ARTIEST Ronnie McDowell  
 
DANS   CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
IF YOU DATE A FRIEND Marianne Langagne (FR) 36 Beginner High Marianne Langagne (FR) xxx BPM 4
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Date a Friend   
ARTIEST Lydia Sutherland  
 
DANS  779 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3171- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
HOT CHILLI MAMA Ria Vos (NL) 32 Intermediate Ria Vos (NL) xxx BPM 4
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Gone Gone Gone   
ARTIEST Casey Barnes  
 
DANS  778 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3162- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
HONKY TONK MEMORIES Charlotte Skeeters (USA) 32 Improver Charlotte Skeeters (USA) xxx BPM 4
DATE NOV-2021
MUZIEK   Honky Tonk Memories
ARTIEST Mickey Gilley CD: The Essentials Mickey Gilley
 
DANS  777 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3157- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
HOLIDAY STRETCHY PANTS Liz Atkinson (USA) 32 Beginner High Liz Atkinson (USA) xxx BPM 4
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Stretchy Pants   
ARTIEST Carrie Underwood  
 
DANS  776 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE  3154- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
HEY CHRISTMAS Brandi Hughes (CAN) 64 Improver Brandi Hughes (CAN) xxx BPM 4
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Hey Christmas   
ARTIEST Teigen Gayse  
 
DANS  775 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3150- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
HERE, THERE & EVERYWHERE Phil Carpenter (UK) 32 Improver Phil Carpenter (UK) xxx BPM 2
DATE NOV-2021 No Dance Video Available  
MUZIEK   Everywhere (BBC Children In Need)   
ARTIEST Niall Horan & Anne-Marie  
 
DANS  774 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3148- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
HER NAME IS ANNA José Miguel Belloque Vane (NL) & Sebastiaan Holtland (NL) 32 Improver José Miguel Belloque Vane (NL) & Sebastiaan Holtland (NL) xxx BPM 4
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Her Name   
ARTIEST Charleon  
 
DANS  773 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3138- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
HE WONDERS Heather Barton (SCO) 64 Improver Heather Barton (SCO) xxx BPM 2
DATE NOV-2021  
MUZIEK   He Wonders   
ARTIEST Ronnie Bread  
 
DANS  772 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3134- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
HANDMADE FOR ME Niels Poulsen (DK) 48 Improver High Niels Poulsen (DK) xxx BPM 2
DATE SEPT-2021  
MUZIEK   Handmade   
ARTIEST BEXAR  
 
DANS  771 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3133- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
HALFWAY ROMANCE Heather Barton (SCO) 32 Intermediate Heather Barton (SCO) xxx BPM 4
DATE NOV-2021  
MUZIEK   What He Didn't Do   
ARTIEST Carly Pearce  
 
DANS  476 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3132 CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
GOOD LUCK CHARM Lisa McCammon (USA) 32 Beginner Easy Lisa McCammon (USA) xxx BPM 4
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Good Luck Charm   
ARTIEST Elvis Presley  
 
DANS  475 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3131- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
GOOD BONES Dee Musk (UK) 32 Easy Intermediate Dee Musk (UK) xxx BPM 2
DATE NOV-2021  
MUZIEK   The Bones   
ARTIEST Maren Morris & Hozier  
 
DANS  474 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3129- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
GOING OUT OUT Niels Poulsen (DK) 32 Beginner Niels Poulsen (DK) xxx BPM 4
DATE OCT-2021  
MUZIEK   OUT OUT (feat. Charli XCX & Saweetie)   
ARTIEST Joel Corry & Jax Jones  
 
DANS  473 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3123- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
GIVE'R Guy Dubé (CAN) & Denis Henley (CAN) 32 Intermediate Guy Dubé (CAN) & Denis Henley (CAN) xxx BPM 4
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Give’r   
ARTIEST The Road Hammers  
 
DANS  472 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE  3122- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
GIVE INTO THE NIGHT Sebastiaan Holtland (NL) & Roy Verdonk (NL) 32 Improver Sebastiaan Holtland (NL) & Roy Verdonk (NL) xxx BPM 4
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Give in to the Night   
ARTIEST Bobby Watson  
 
DANS  478 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE  3121- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
FRIENDS DON'T LET FRIENDS Iris Wolff (DE) 32 Improver Iris Wolff (DE) xxx BPM 4
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Friends Don't Let Friends (feat. Carly Pearce, Thomas Rhett & Darius Rucker)   
ARTIEST Lady A  
 
DANS  477 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3120- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
FISHING GIRL Daniela Seidel (DE) & Sascha Wolf (DE) 26 Improver Daniela Seidel (DE) & Sascha Wolf (DE) xxx BPM 4 Phrased
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Girl With the Fishing Rod   
ARTIEST Lisa McHugh  
 
DANS  476 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3119- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
FILL THEM BOOTS Laura Rittenhouse (AUS) 32 Beginner Laura Rittenhouse (AUS) xxx BPM 4
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Fill Them Boots   
ARTIEST Chris Lane  
 
DANS  475 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3118- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
FEELIN' SO HIGH Frank Heelan (IRE) & Debbie Curran (IRE) 32 Improver Frank Heelan (IRE) & Debbie Curran (IRE) xxx BPM 2
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Beautiful Drug   
ARTIEST Zac Brown Band  
 
DANS  474 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3114- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
FEEL ALRIGHT Neville Fitzgerald (UK) & Julie Harris (UK) 64 Cha Cha  Intermediate High Neville Fitzgerald (UK) & Julie Harris (UK) xxx BPM 2
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Feel Alright   
ARTIEST Elise LeGrow  
 
DANS 332  CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3098- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
EVERY COWBOY'S DREAM Pat Newell (USA) 32 Beginner Pat Newell (USA) xxx BPM 4
DATE NOV-2021 No Dance Video Available
MUZIEK   Western Girls   
ARTIEST Marty Stuart  
 
DANS  806 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3093- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
DRUNK ON A BOAT Laurent Chalon (BEL) 32 Beginner Laurent Chalon (BEL) xxx BPM 4
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Drunk On a Boat   
ARTIEST Jake Owen  
 
DANS  805 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3085- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
DOUBLE BACK Fred Whitehouse (IRE), Jean-Pierre Madge (CH) & Tim Johnson (UK) 64 Intermediate Fred Whitehouse (IRE), Jean-Pierre Madge (CH) & Tim Johnson (UK) xxx BPM 2
DATE OKT-2021  
MUZIEK   No Plans for Love (with Ne-Yo & Kent Jones)   
ARTIEST D-Nice  
 
DANS 804  CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3108- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
DIAMOND Rafel Corbí (ES) 64 Improver / Intermediate Rafel Corbí (ES) xxx BPM 4
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Diamonds Make Babies   
ARTIEST Joe Nichols  
 
DANS  803 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3080- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
DOLLY'S WALTZ Raymond Sarlemijn (NL) 48 Advance Raymond Sarlemijn (NL) xxx BPM 2
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Sandy's Song   
ARTIEST Dolly Parton  
 
DANS  802 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3105- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
DISCO FELIZ NAVIDAD Martine CANONNE (FR) 32 Beginner Ultra Martine CANONNE (FR) xxx BPM 4
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Feliz Navidad   
ARTIEST Disco Remix  
 
DANS 801  CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3102- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
DEAD MAN DANCING Jean-Pierre Madge (CH), Guillaume Richard (FR) & Adam Ĺstmar (SWE) 32  Novelty Improver High Jean-Pierre Madge (CH), Guillaume Richard (FR) & Adam Ĺstmar (SWE) xxx BPM 2
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Dead Man Walking   
ARTIEST City Wolf  
 
DANS  800 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3072- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
DAYLIGHT COME Wil Bos (NL) 64 Intermediate Wil Bos (NL) xxx BPM 2
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Banana (feat. Shaggy) (James Anthony's Big Room Mix)   
ARTIEST Conkarah  
 
DANS 799  CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3067- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
DATE A FRIEND Marianne Langagne (FR) 36 Improver Marianne Langagne (FR) xxx BPM 4
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Date a Friend   
ARTIEST Lydia Sutherland  
 
DANS  798 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3064- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
DANCE WITHOUT A PARTNER Niels Poulsen (DK) 32 Improver Niels Poulsen (DK) xxx BPM 4
DATE OKT-2021  
MUZIEK   She Just Wants To Dance   
ARTIEST Johnny Reid  
 
DANS  912 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3060- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
CYBER SAMBA Fred Whitehouse (IRE) & Shane McKeever (N.IRE) 64  (Samba) Intermediate High Fred Whitehouse (IRE) & Shane McKeever (N.IRE) xxx BPM 2
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Give It to Me   
ARTIEST Boris René  
 
DANS  911 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3059- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
CONTIGO WITH ME! Gary O'Reilly (IRE) 48 Intermediate Gary O'Reilly (IRE) xxx BPM 2
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Contigo   
ARTIEST Belle Perez  
 
DANS  910 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3058- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
CHRISTMAS THIS YEAR Christina Yang (KOR) 32 Beginner Christina Yang (KOR) xxx BPM 2
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Holly Jolly Christmas   
ARTIEST Michael Bublé  
 
DANS  909 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3056- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
CHRISTMAS ISN'T CANCELED Magali CHABRET (FR) 64 Improver High Magali CHABRET (FR) xxx BPM 2
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Christmas Isn't Canceled (Just You)   
ARTIEST Kelly Clarkson Album : When Christmas Comes Around
 
DANS  908 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3054- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
CHRISTMAS (Baby Please Come Home)  Micaela Svensson Erlandsson (SWE) 32 Beginner Micaela Svensson Erlandsson (SWE) xxx BPM 4
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Christmas (Baby Please Come Home)   
ARTIEST Chris Young  
 
DANS  907 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3050- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
CHRISTMAS AT HOME Karen Tripp (CAN) 32 Beginner Karen Tripp xxx BPM 4
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Christmas at Home   
ARTIEST Madison Olds & Nearly York  
 
DANS  906 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3045- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
CAN'T TAKE MY EYES OFF YOU Rex Chuan (USA) 32 Improver Rex Chuan (USA) xxx BPM 2
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Can't Take My Eyes Off You   
ARTIEST Frankie Valli  
 
DANS 905  CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3032- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
CAN'T DANCE Guy Dubé (CAN) & Nancy Milot (CAN) 32 Beginner Guy Dubé (CAN) & Nancy Milot (CAN) xxx BPM 4
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Can't Dance   
ARTIEST Cooper Alan  
 
DANS  904 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3021- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
CAN I GET IT Alison Biggs (UK) & Peter Metelnick (UK) 32 Intermediate Alison Biggs (UK) & Peter Metelnick (UK) xxx BPM 4
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Can I Get It   
ARTIEST Adele  
 
DANS  903 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3012- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
CALL YOU MINE Fred Whitehouse (IRE) 32 Improver Fred Whitehouse (IRE) xxx BPM 2
DATE OCT-2021  
MUZIEK   What a Time To Be Alive   
ARTIEST George Pelham  
 
DANS  1160 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3004- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
BOOTS ON MY FEET Marie-Odile Jélinek (FR) & Marianne Langagne (FR) 32 Improver Easy Marie-Odile Jélinek (FR) & Marianne Langagne (FR) xxx BPM 4
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Boots on My Feet   
ARTIEST Josh Grider  
 
DANS  1159 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 3003- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
BECAUSE I LOVE YOU Sally Hung (TW) 32 Beginner Sally Hung (TW) xxx BPM 4 Phrased
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Because I Love You   
ARTIEST Shakin' Stevens  
 
DANS  1158 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 2996- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
BE RIGHT NOW Sebastiaan Holtland (NL) 32 Beginner High Sebastiaan Holtland (NL) xxx BPM 4
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Be Right Now   
ARTIEST Ed Sheeran  
 
DANS  1157 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 2995- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
BARTENDER-AB Amy Christian (USA) 24 Beginner Absolute Amy Christian (USA) xxx BPM 4
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Bartender   
ARTIEST Lady A  
 
DANS  1156 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 2987- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
BACK TO THE START Dan Morrison 32 Intermediate High Dan Morrison xxx BPM 4
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Back to the Start   
ARTIEST Michael Schulte  
 
DANS  1155 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 2974- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
BACK ON MONDAY Alison Biggs (UK) & Peter Metelnick (UK) 32 Beginner / Improver Alison Biggs (UK) & Peter Metelnick (UK) xxx BPM 4
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Back in Love By Monday   
ARTIEST Ray Lynam  
 
DANS  1154 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 2970- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
BABY BACHATA Sally Hung (TW) 32 Beginner Sally Hung (TW) xxx BPM 4
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Baby (DJ Tronky Bachata Version)   
ARTIEST Justin Bieber  
 
DANS  828 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 5482- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
ALMOST JAMAICA 21 Judy Rodgers (USA) 32 Improver Judy Rodgers (USA) xxx BPM 4
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Almost Jamaica   
ARTIEST The Bellamy Brothers  
 
DANS  827 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 5481- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
ALEGRE NAVIDAD Marita Torres (ES) 32 Beginner Marita Torres (ES) xxx BPM 2
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Alegría, Alegría   
ARTIEST Manu Tenorio  
 
DANS  826 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 5480- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
AB CRYING SHAME Susanne Oates (UK) 32 Beginner Absolute Susanne Oates (UK) xxx BPM 2
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Is It Cheating (feat. Colter Wall)   
ARTIEST Belle Plaine  
 
DANS  825 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 5479- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
A WONDERFUL CHRISTMAS Kim Liebsch (DK) 32 Beginner High Kim Liebsch (DK) xxx BPM 4
DATE NOV-2021  
MUZIEK   Wonderful Christmastime   
ARTIEST Pentatonix  
 
DANS  824 CHOREOGRAAF STAPPEN NIVEAU BRON BPM MUREN
DANCE 5478- CHOREOGRAPHER STEPS LEVEL SOURCE BPM WALLS
             
A SHOOTING STAR Sebastiaan Holtland (NL) & Julie Lockton (ES) 32 Beginner Sebastiaan Holtland (NL) & Julie Lockton (ES) xxx BPM 4
DATE NOV-2021 No Dance Video Available
MUZIEK   Magic   
ARTIEST Westlife